İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden Duyuru

T.C. SARUHANLI BELEDİYESİ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İlçemiz Halitpaşa Mahallesi onaylı Uygulama İmar Planında, 26L-4B- 26L4C ve 26L-3D 154 ada 44 parsel, 183 ada 5 parsel, 183 ada 6 parsel, 183 ada 7 parsel, 183 ada 8 parsel, 183 ada 9 parsel, 183 ada 10 parsel, 183 ada 11 parsel, 183 ada 12 parsel, 183 ada 13 parsel, 184 ada 1 parsel, 184 ada 2 parsel, 184 ada 3 parsel, 184 ada 4 parsel, 184 ada 5 parsel, 184 ada 6 parsel, 184 ada 7 parsel ve ihdas parsellerinin bulunduğu imar adalarında, 3194 sayılı İmar Kanununun Arazi ve Arsa düzenlemesi dosyası incelenerek Saruhanlı Belediyesinin 25.03.2022 tarih ve 152 sayılı kararı ile düzenleme sınırının kabulü ve ada düzenlemesi yapılmasına karar verilmiş ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığının 28.09.2022 tarih ve 2022/4339 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmıştır.  

Söz konusu 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi gereği parselleri gösteren düzenleme dosyası ve dağıtım cetvellerinin, Belediyemiz İlan Panosunda, İlçemizde faaliyet gösteren yerel gazetelerin birinde ve Belediyemiz internet sitesinde 28.10.2022 ile 28.11.2022 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Dağıtım Cetveli TIKLAYINIZ

Parselasyon Haritası TIKLAYINIZ

Kararlar TIKLAYINIZ

Düzenleme Sınırı TIKLAYINIZ

Dop Hesabı TIKLAYINIZ