İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden Duyuru

T.C.

SARUHANLI BELEDİYESİ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ASKI TUTANAĞI

İlçemiz, Paşaköy Mahallesi 205 ada 49-64 nolu parsellerinde, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin, 28.11.2022 tarih ve 812 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu meclis kararı ve ekleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından Belediyemize gönderilmiş ve gönderilen meclis kararı ve ekleri, 11.01.2023 tarih ve E- 248880 sayılı ile Müdürlüğümüze havale edilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince, 17.01.2023 tarihinde (17.01.2023 - 16.02.2023) otuz gün süreyle, Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Plan değişikliğinin askıya çıkarıldığına dair iş bu tutanak tarafımızdan tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

 

Plan Açıklama Raporu TIKLAYINIZ

Meclis Kararı TIKLAYINIZ

K19-a-21-c-1-a (Koordinat - Pafta Bilgileri) TIKLAYINIZ

K19-a-21-d-2-b (Koordinat - Pafta Bilgileri)  TIKLAYINIZ