İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden Duyuru

İlçemiz, Merkez Mahallesi, tapunun, 965 nolu parsel ve 175 ada 13 parselin güneyinde yapılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin, 28.11.2023 tarih ve 2023/1008 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince, 29.12.2023 tarihinde (29.12.2023 - 29.01.2024) 1 ay süreyle, Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

İlanen Duyurulur.

 

Parsel Plan Açıklama Raporu TIKLAYINIZ

İmar Değişikliği Planı TIKLAYINIZ