İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden Duyuru

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ASKI TUTANAĞI

İlçemiz, Paşaköy Mahallesi, tapunun, 155 ada 4,5, 15 ve 16 nolu parsellerinde yapılan, 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin, 10.01.2023 tarih ve 2023/9 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu 1/1.000 ölçekli İmar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince, 23.02.2023 tarihinde (23.02.2023 - 23.03.2023) 1 ay süreyle, Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

İlanen Duyurulur.

 

Meclis Kararı TIKLAYINIZ

Pafta TIKLAYINIZ

Plan Açıklama Raporu TIKLAYINIZ